NOVA KNJIGA IZ FINANSIJA

INVESTICIONA ANALIZA NA FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA

KAMATE, PRINOSI I VREDNOVANJE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI U PRAKSI

Dragoljub Janković

INVESTICIONA ANALIZA NA FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA – kamate, prinosi i vrednovanje hartija od vrijednosti sadrži praktičnu primjenu investicione analize kod proračuna prinosa, kamata i vrednovanje finansijskih instrumenata na finansijskim tržištima.

 

Uz pomoć Excela, profesionalnog finansijskog kalkulatora i formula, kroz primjere iz prakse, uvodi vas u proračunu svih elemenata hartija od vrijednosti – prinose, cijene, trajanje, periodične isplate i dr.

 

Knjiga je namijenjena analitičarima, menadžerima i svim profesionalcima u finansijama koji rade u: bankama, investicionim fondovima, brokerskim i dilerskim firmama, velikim i malim kompanijama, državnim finansijama ...

 

Posebno se preporučuje studentima na osnovnim i postdiplomskim studijama za grupu predmeta iz finansija.

 

 

Savremene finansije za osnovu imaju vremensku vrijednost novca, tj. jednostavnu činjenicu da se slobodna sredstva uvijek mogu ukamatiti u banci. Iz te činjenice slijedi zaključak da sadašnja vrijednost za iznos kamate se uvećava u nekom budućem periodu. Finansijski sistem omogućava da investitor (fond, kompanija, država, građanin ...) očekuje prinos na plasirana sredstva. Ključni elementi investitora na finansijskom tržištu su: visina prinosa, period ostvarivanja prinosa i rizik koji prati investiciju. Hartije od vrijednosti omogućavaju da se preko finansijsko tržišta plasiraju sredstva i ostvari prinos uz prateći nivo rizika. Neke hartije od vrijednosti, poput državnih ili vrhunskih kompanija, nemaju rizik ili je vrlo nizak. S druge strane, nove kompanije kojima trebaju sredstva emituju hartije od vrijednosti koje imaju uvećani rizik. Na finansijskim tržištima javljaju se različiti tipovi investitora od onih koji ne žele da rizikuju ili da rizikuju što je moguće manje, do onih investitora koji se specijalizuju za rizična ulaganja, očekujući da po tom osvnovu ostvare visoke prinose uz neizbježno prisutne visoke rizike, koji se odnose ne samo na visinu očekivanog prinosa, nego i na uloženu glavnicu. Dakle, današnje obrazovanje iz finansija zahtijeva dobro poznavanje konkretnih kalkulacija u operacijama na finansijskim tržištima što u dobroj mjeri ova knjiga na to upućuje.

 

Primjer iz knjige kako se analizira euroobveznica iz aprila 2018. god.Image result for excel primjer.xlsx 

 

Izdavač: Dragoljub Janković
dragoIjub2008@gmaiI.com

Recezenti: prof. dr Zoran Todorović i prof. Radislav Jovović Lektor: Predrag Nikolić
Slog i prelom: 3M Makarije Štampa: Štamparija "3M Makarije"

Tiraž: 500 primjeraka
Strana: 456

Podgorica, 2019. godina

Naslovna strana: Jovica Tadić i Miodrag Kankaraš Copiright 02019 by Dragoljub Janković
 

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio ove knjige kopirati ili na drugi način reprodukovati i distribuirati u bilo ko- jem obliku ili staviti u bazu podataka bez prethodne saglasnosti autora.

CIP - Katalogizacija u publikcaciji
Nacionalna biblioteka Crne Gore, Cetinje

ISBN 978-9940-9923-0-9
COBISS.CG-ID 36992784

Janković, Dragoljub
Investiciona analiza na finansijskim tržištima — kamate, prinosi i vrednovanje hartija od vrijednosti u praksi, I izdanje